رتبه بندی جدید مجله دارو در رشته های Pharmacology و Drug Discovery

طبق گزارش ارائه شده توسط پایگاه CWTS...
تشکیل جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 16 مهرماه 93

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی...
IMAGE
جلسه ژورنال کلاب این هفته: مولتیپل اسکلروزیس

جلسه ژورنال کلاب این هفته با حضور دو...
ISPOR News Across Aisa

Volume 3 No. 2 Summer 2014 (June-September), Asia Consortium...
COMSTECH workshops

Ensembl Database Mining and Whole Genome Sequencing Analyses...
The Nobel Prize in Physics 2014

IAS Visiting Professor Shuji Nakamura received Nobel Prize... More...

More News