پیام تبریک به جناب آقای دکتر دیناروند

مرکز تحقیقات علوم دارویی انتخاب شایسته جناب آقای دکتر رسول دیناروند به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران را خدمت ایشان و محققین علوم دارویی تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت روزافزون در وظایف محوله را آرزومند است.