اولین جلسه شورای علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی به ریاست دکتر محمد عبداللهی تشکیل شد

جلسه شورای علمی مرکز، امروز به ریاست دکتر محمد عبداللهی و با حضور اعضای شورا تشکیل شد. در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر عباس شفیعی (رییس سابق مرکز)، استراتژی مرکز مجددا مورد تاکید قرار گرفت و قرار شد که حیطه های نوین در علوم دارویی مورد توجه اعضا قرار گیرد و گروههای تخصصی در مرکز تشکیل شود و اعضای وابسته نیز تکمیل شوند. شورا به افزایش ارتباط با صنعت و حل مشکلات کاربردی کشور و جامعه تاکید داشت. گسترش همکاری با سایر مرکز تحقیقاتی نیز توصیه شد. هر کدام از اعضای شورا در این ارتباط وظیفه ای را بعهده گرفتند تا در تشکیل تیم های تخصصی مشارکت فرمایند.