پروفوسور عباس شفیعی، معمار آموزش نوین داروسازی کشور و استاد پیشکسوت و برجسته داروسازی و چهره ماندگار و رئیس مرکز تحقیقات علوم داروئی، درگذشت.

 

 

بازگشت همه بسوی خداوند است. رحلت جناب آقای دکتر عباس شفیعی استاد برجسته داروسازی را خدمت جامعه علمی کشور و خانواده آن عزیز تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن مرحوم را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

روحش شاد و یادش گرامی باد.