افزایش دوبرابری مقالات ایرانی در اثرگذارترین مدارک علمی دنیا

افزایش دوبرابری مقالات ایرانی در اثرگذارترین مدارک علمی دنیا

 

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: کمیت تولید علم به عنوان یک شاخص به تنهایی بازگو کننده وضعیت علمی یک کشور، دانشگاه یا پژوهشگر نیست.


مشاهده اطلاعات بیشتر....