دهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد

دهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد با هدف دستیابی به آخرین یافته های علمی تحقیقاتی مختصصان داخلی و خارجی

دارای حداکثر امتیاز بازآموزی مداوم جهت پزشکان عمومی و متخصصان رشته های مختلف

زمان: 26-24 شهریورماه 1395

مکان: تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

برخی محورهاي گنگره

اختلالات همراه روانپزشکي در اعتياد

ارزیابی آزمایشگاهی و سنجش مواد محرک

اعتیاد در زنان

اعتیاد و ابعاد فرهنگی

اعتیاد و مسائل اجتماعی

پرستاري و مددکاري در اعتياد

پژوهش در اعتياد و اپيدميولوژي مصرف مواد

درمان و بازتواني در اعتياد

ژنتيک و اپي­ژنتيک

مشکلات جسمي در مصرف مواد

مصرف الکل و عوارض آن


جهت مشاهده اطلاعات بیشتر.....