ارتقا جایگاه دیپلماسی علمی، کمیت و کیفیت تولید علم ایران در سطح بین المللی

ارتقا جایگاه دیپلماسی علمی، کمیت و کیفیت تولید علم ایران در سطح بین المللی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به ارتقای جایگاه دیپلماسی علمی ایران از افزایش کمیت و کیفیت تولید علم ایران در سطح بین المللی خبر داد.

مشاهده اطلاعات بیشتر....