اولین همایش بین المللی و نهمین همایش سالانه انجمن نوروژنتیک ایران

                                                

اولین همایش بین المللی و نهمین همایش سالانه انجمن نوروژنتیک ایران

 زمان: 12 تا 14 اسفندماه 1394

مکان: مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، انجمن نوروژنتیک ایران

 

مشاهده اطلاعات بیشتر ....