« پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی »

پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی » توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  برگزار می گردد .

محورهای اصلی کنگره عبارتند از:

  • علوم پایه
  •  کشاورزی و منابع طبیعی
  •  داروسازی، پزشکی و دامپزشکی
  •  صنعت و اقتصاد

مشاهده اطلاعات بیشتر ....