افتخارات دانشکده داروسازی در هفدهمین جشنواره ابن سینا

هفدهمین جشنواره ابن سینا با هدف معرفی فعالیت های برجسته پژوهشی و آموزشی روزچهارشنبه 14 بهمن 1394 در تالار ابن سینا برگزار شد.

 

 از دانشکده داروسازی دکتر عباس شفیعی استاد گروه شیمی دارویی پژوهشگر برگزیده علوم پایه شد و مقاله دکتر محمد عبداللهی تحت عنوان:

Pesticidesand human chronic diseases: Evidences, mechanisms, and perspectives بعنوان مقاله برگزیده انتخاب شد.

همچنین دکتر سیمین دشتی موفق به اخذ جایزه آموزشگر برتر دانشگاه در بخش آموزش  و خانم دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی در حوزه خدمات و فعالیت های ویژه خدمات درمانی جایزه بخش ارائه خدمات ویژه در سایر حوزه های فعالیت دانشگاهی را از آن خود کرد.