سخنرانی جناب آقای Prof. Seppo Salminen استاد دانشگاه Turku فنلاند

جلسه سخنرانی جناب آقای  Prof. Seppo Salminen استاد دانشگاه  Turku فنلاند، با عنوان” Probiotics: programming of infants for future health “در سالن اجتماعات دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی واقع در بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت دوست، پلاک 44، روز شنبه مورخ 94/11/17 از ساعت 10:00تا 11:15 برگزار خواهد شد.