برگزاری کارگاه های آموزشی تکنیک های پیشرفته در سم شناسی و داروشناسی توسط مرکز تحقیقات علوم داروئی

 

 این کارگاهها با هدایت آقای دکتر محمد عبداللهی و همکاران ایشان با اشاره به تکنیکهای عملی تخصصی اکسیداتیو استرس در سطح سلول تا حیوان با استفاده از دستگاههای فلوسایتومتری و الایزا ریدر و پی سی آر و روش های تخصصی ست آپ شده داخل آزمایشگاه برای کلیه دانشجویان تخصصی خارجی و داخلی مرکز برگزار شد. در این دوره از نمونه های واقعی برای آنالیز استفاده شد.