برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز و جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دوره دکترای تخصصی مرکز

جلسه شورای پژوهشی مرکز ساعت 11 روز شنبه 94/09/28 در محل کلاس تخصصی شماره 2 دانشکده داروسازی برگزار شد. در این جلسه دو تن از دانشجویان دوره دکترای تخصصی مرکز  با حضور اساتید محترم راهنما و مشاور، اساتید مدعو داخلی و خارجی، اعضای شورای پژوهشی مرکز و همچنین نماینده محترم دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی، پروپوزال پایان نامه دوره دکترای تخصصی خود را ارائه کرده و به سوالات حضار محترم پاسخ دادند. همچنین در این جلسه طرح های دوره پسا دکترای مرکز و طرح های مربوط به پایان نامه های دانشجویان مرکز تصویب شد. اعضای شورا به انجام تحقیقات بین رشته ای در دوره های پسا دکترا و فلوشیپ تاکید فرمودند. تاکید شد تا برای گسترش دوره های فلوشیپ علوم دارویی مطابق نیازهای این رشته با قوانین حمایتی اقدام شود.