برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه "طراحی و آنالیز Complex Survey"

 

کارگاه آموزشی یک روزه "طراحی و آنالیز Complex Survey"

 

استاد مدعو: دکتر گودرز دانایی

مخاطبان: اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیلان پسا دکترا

زمان: سه دوره کارگاه یک روزه در تاریخ های 22،21 و 23 دسامبر 2015 برابر با 30 آذر ماه، 1و 2 دی ماه 1394

 

اطلاعات بیشتر.......