مراسم بزرگداشت پروفسور «محمد برزگر جلالی» در تبریز برگزار شد

 

با اعطای مقام استاد ممتازی    

مراسم بزرگداشت پروفسور «محمد برزگر جلالی» در تبریز برگزار شد.