فراخوان هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

برگزاری هشتمین کنگره بین­ المللی آزمایشگاه و بالین و اولين کنگره ملي علوم پايه پزشكي و تولید دانش بنیان

زمان: 19-17 بهمن ماه 1394

مکان: مرکز بین المللی همایش های رازی

اطلاعات بیشتر....