ارتقاء 16پله ای رتبه کیفیت پژوهش و تولید علم ایران در جهان

به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست این پایگاه از ارتقای 16 پله ای رتبه استناد به مقالات که همان کیفیت تولید علم است، خبر داد و گفت: ایران طی سالهای اخیر روند صعودی را در افزایش کیفیت تحقیقات داشته است. ادامه خبر...