برگزاری هفتمین جلسه کمیته بین الملل دانشکده داروسازی

هفتمین جلسه کمیته بین الملل دانشکده داروسازی روز سه شنبه 3 شهریور 1394 در سالن شورا تشکیل شد. ادامه مطلب...