ارتقاء 16پله ای رتبه کیفیت پژوهش و تولید علم ایران در جهان

به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، به موازات افزایش کمیت تولید علم در دنیا، تعداد مدارک بین المللی ایران نیز در طول سال های گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ بطوریکه بررسی اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس تا همین تاریخ نشان می دهد که کمیت تولید علم کشور در 10 سال گذشته 5 برابر شده است. ادامه مطلب...