21 عضو هيات علمي دانشگاه در فهرست يك درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند

بر اساس گزارشی که از جانب پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) منتشر شده است، نام 21 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمره دانشمندان یک درصد جهان قرار گرفته است. لازم به ذکر است از این تعداد، نام 8 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی در این فهرست دیده می شود. اسامی این دانشمندان عبارتند از: دکتر عباس شفیعی، دکتر محمد عبداللهی، دکتر علیرضا فرومدی، دکتر رسول دیناروند، دکتر شکوفه نیک فر، دکتر فاطمه اطیابی، دکتر روجا رحیمی، و دکتر مرتضی محمودی.

مطالعه کامل خبر