کارگاه مرور مقالات علمی مجلات علوم پزشکی

برگزار کننده: موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

زمان: سه دوره کارگاه دو روزه در تاریخ‌های 11-10 مرداد، 13-12 مرداد و 15-14 مرداد (از ساعت 8:00 لغایت 15:00)

مشاهده اطلاعات بیشتر