ثبت نام کنگره بین المللی تولیدمثل (ISERB2015)

 دارای 17 امتیاز بازآموزی برای گروههای مشمول

بدینوسیله به استحضار پژوهشگران، همکاران و دانشجویان محترم می­رساند به منظور ثبت نام در اولین کنگره بین المللی انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران با عنوان «تولیدمثل» (ISERB2015) که در روزهای 2 الی 4 خرداد ماه سال 1394 در سالن همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد، می توانند به سایت این کنگره به آدرس http://www.iserb.ir/iserb2015  مراجعه و یا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایند.

 

دبیرخانه کنگره:
تلفن: 22431945 و 22432020 داخلی 419 ، 408 ، 426 ، 424 

نمابر: 22432021

پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.