میلاد باسعادت مولای متقیان امام علی (ع) و بزرگداشت روز معلم بر تمامی اساتید گرانقدر این سرزمین خجسته باد

کلامی زیبا از امام علی (ع):

ای مالک!

بدان اگر مهربان باشی، تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهمت می کنند ولی مهربان باش

اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ولی شریف و درستکار باش

نیکی های امروزت را فراموش می کنند ولی نیکوکار باش

بهترین های خودت را به دیگران ببخش حتی اگر اندک باشد

در انتها خواهی دید آنچه می ماند بین تو و خدای توست، نه میان تو و مردم....