برگزاری مجموعه ای از کارگاههای آموزشی توسط دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجموعه ای از کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف از جمله فناوری نانو، تجزیه دستگاهی، روشهای مولکولی، کشت سلول و مهندسی بافت، فرمانتور و کار با پروتئین را با بهره گیری از امکانات، تجهیزات و همکاری آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می نماید.

اطلاعات بیشتر