دانشگاه علوم پزشکی تهران جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه برگزار می کند

این جشنواره با محوریت برنامه چهار ساله دانشگاه طراحی شده است و هدف آن درک مشکلات موجود و انتخاب افراد و رفتارهای صحیح جهت یافتن بهترین راه حل و ایجاد یک چارچوب بومی نوآوری و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا برای ارتقای موثر و متفاوت کارایی و اثربخشی در واحدهای مختلف دانشگاه است.

جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه در سال 1394 در سه موضوع و با سه محوریت برگزارخواهد شد و جوایزی پانصد میلیون ریالی تا صد و پنجاه میلیون ریالی برای آن در نظر گرفته شده است.

مطالعه بیشتر