21 رتبه جهانی نخبگان علمی ایران

به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، طبق آمارهای استخراج شده از آی.اس.آی، ۱۴ درصد از کل مدارک علمی بین المللی، تنها توسط یک درصد از دانشمندان برتر تولید شده اند. در عین حال آن ها ۲۴ درصد استنادهای دنیای علم را دریافت کرده اند. همچنین ۱۹ درصد از پژوهش های سفارشی از بخش صنعت توسط همین گروه صورت می گیرد. ادامه مطلب...