تشریح فعالیت های آموزشی پژوهشی دانشجویان مرکز تحقیقات علوم دارویی

آقای دکتر محمد عبداللهی معاون پژوهشی مرکز در مصاحبه با روابط عمومی این مرکز، فعالیتهای آموزشی مرکز در پذیرش و تربیت نیروی محقق از طریق دوره های دکترای تخصصی را تشریح کردند.

از موارد مهم مطرح شده توسط ایشان به این شرح است:

مرکز تحقیقات علوم دارویی از سال 1388 و پس از تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از جمله اولین مراکز برگزارکننده دوره های دکترای تخصصی پژوهش محور در کشور بوده است و تا کنون اقدام به پذیرش 10 دانشجو در دوره مذکور نموده است. همچنین این مرکز از سال 1391 با حمایت و همکاری روابط بین الملل دانشگاه موفق به پذیرش 5 دانشجوی دکترای تخصصی خارجی شده است. امور آموزشی دانشجویان داخلی زیر نظر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه و دانشجویان خارجی زیر نظر روابط بین الملل دانشگاه قرار دارد. دانشجویان در بدو ورود طی یک جلسه معارفه با کارکنان، فعالیتهای مرکز و آزمایشگاه ها و امکانات موجود آشنا می شوند. امکانات اولیه از جمله محل استقرار دانشجویان و امکانات اولیه تحقیق پس از پذیرش در اختیار ایشان قرار می گیرد. دانشجویان داخلی مرکز طبق ضوابط دانشگاه ملزم به گذرانده دوره یکساله MPhill و شرکت در کلاسهای پیشرفته روش تحقیق و پژوهش زیر نظر اساتید مجرب دانشگاه و مرکز هستند. تمامی دانشجویان داخلی و خارجی مرکز ملزم به گذراندن کلاس های درسی اختصاصی و مرتبط با موضوع پایان نامه طبق نظر استاد راهنما در قالب کلاسهای درسی (درمورد دانشجویان خارجی کلاس ها به زبان انگلیسی برگزار می شود) و یا شرکت در کارگاه های آموزشی تخصصی در داخل و خارج از مرکز هستند. دانشجویان موظفند در حین گذراندن دوره های یادگیری، آزمایشات پایلوت مربوط به پایان نامه خود را انجام داده اقدام به تهیه  پروپوزال پایان نامه خود نمایند و طبق نظر استاد راهنمای مربوطه با روشها و امکانات تخصصی پژوهشی مرکز آشنا می شوند تا پس از تصویب پروپوزال امور پایان نامه خود را رسما شروع کنند. شرکت در جلسات ژورنال کلاب مرکز که هر دوشنبه توسط اینجانب در قالب آموزشی به زبان انگلیسی برگزار می شود برای تمامی دانشجویان داخلی و خارجی الزامی است. از ویژگی های مهم این جلسات ارایه یکی از موضوعات علمی و تخصصی مرتبط با علوم دارویی روز دنیا توسط یکی از دانشجویان و سپس بحث و اظهار نظر تمامی شرکت کنندگان در مورد آن است که علاوه بر تقویت علمی وانگیزشی دانشجویان، باعث تقویت روحیه مشارکت در بحث و همکاری در قالب گروه های تحقیقاتی، کسب ایده های خلاقانه جهت پژوهش و نیز بررسی مشکلات پروژه های دانشجویان و بحث و ارایه پیشنهاد از طرف سایرین می شود. این موضوع در تقویت زبان انگلیسی دانشجویان داخلی نیز بسیار موثر است.