جلسه ژورنال کلاب این هفته: بررسی گاز رادون

در جلسه ژورنال کلاب این هفته که در تاریخ 93/11/06 برگزار شد، آقای کمال نیاز، دانشجوی بین الملل دکترای تخصصی مرکز، سمیناری در مورد گاز سمی رادون ارائه کرد. رادون گازی بیرنگ و بسیار سمی است و افرادی که در تماس با دود فراوان و مواد رادیواکتیوی هستند، بیشتر در معرض آلودگی با این گاز قرار می گیرند. گاز رادون با توجه به اینکه ذرات آلفا را از خود تابش می کند، تنفس آن بسیار خطرناک است و عمده ترین خطر آن ابتلا به سرطان در ارگانهای مختلف بدن به ویژه سرطان ریه است. به طوریکه ذرات رادیواکتیو ناشی از رادون به سلولهای پوشاننده ریه صدمه وارد کرده و منجر به بروز سرطان می شود.