نشریه دارو، بالاترین رتبه شاخص H در میان نشریات کشور

بر اساس نتایج گزارش پایگاه SCImago Journal & Country Rank، نشریه علمی پژوهشی دارو، دارای بالاترین رتبه H-index در میان نشریات کشور در زمینه داروشناسی- سم شناسی است.

اطلاعات بیشتر