ژورنال کلاب این هفته: دانشجویان داروسازی و اشتغال

در جلسه ژورنال کلاب این هفته، خانم شرمینه معینی، دانشجوی داروسازی، به بررسی نقش داروسازان در جامعه و مقایسه آمار دانشجویان PhD داروسازی در ایران و سایر کشورها پرداخت. مشکلات دانشجویان این رشته بعد از فارغ التحصیلی، شرایط  دشوار کاری، استفاده از پتانسیل داروسازان و زیست شناسان جهت ارتقاء صنعت و اقتصاد کشور از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

در انتها، آموزش منبع نویسی در Word، توسط خانم دکتر سارا فخر به دانشجویان حاضر در جلسه ارائه شد.