جلسه ژورنال کلاب این هفته: عوارض احتمالی ترکیبات نانو در انسان و محیط زیست

آقای فهیم مقبول، دانشجوی بین الملل مرکز، در جلسه ژورنال کلاب این هفته که در تاریخ 93/10/15 برگزار شد، به ارائه سخنرانی در موضوع عوارض احتمالی ترکیبات نانو در انسان و محیط زیست پرداخت.
استفاده از فرم ریز در حد نانوی ترکیبات، در حال تجربه و معرفی برای استفاده های گوناگون از جمله در تجهیزات و محصولات پزشکی و داروسازی می باشد. مطالعات جدید اکثرا به خواص مفید و بهتر این ترکیبات اشاره می کنند در حالیکه هر گونه تغییر در خصوصیات فیزیکوشیمیایی ترکیبات، می تواند باعث تغییر در بیوکینتیک و تجمع در محیط زیست شود. لذا این گونه از ترکیبات در حین مفید بودن ممکن است برای اندامهای بدن سمیت نیز به همراه داشته باشند. در این سمینار مکانیسم های سمیت اینگونه از ترکیبات، از جمله اختلال در پایداری میتوکندری سلولها تشریح شد.