فراسیدن روز دانشجو، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و بینش، بر دانشجویان گرامی مبارک باد