جلسه ژورنال کلاب این هفته: گرافن

در جلسه ژورنال کلاب این هفته مرکز که روز دوشنبه در تاریخ 93/8/26 برگزار شد، مهدی مقربی دستیار تخصصی، به ارائه سمینار در موضوع گرافن پرداختند.اخیرا گرافن به عنوان یکی از آلوتروپ های کربن بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این ماده که ساختاری تک لایه متشکل از اتمهای کربن دارد، به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد فیزیکی وشیمیایی، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله علوم پزشکی و داروسازی پیدا کرده است. بنابراین با توجه به افزایش روزافزون کاربردهای گرافن، ملاحظات زیستی در ارتباط با این ماده از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مطالعات گسترده تری در حیطه سم شناسی مربوط به این نانوذره ضروری به نظر می رسد.