ایران، رتبه ششم جهان در رشته داروشناسی-سم شناسی

ایران در سال 2013 رکورد ششم جهان در رشته داروشناسی سم شناسی داروسازی را کسب کرد و در رتبه بهتری نسبت به کشورهای کانادا، آلمان،فرانسه، و ژاپن قرار گرفت. اطلاعات بیشتر