دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای رتبه 114 در رشته داروشناسی-سم شناسی

طبق رتبه بندی گزارش شده توسط مرکز رتبه سنجی دانشگاه ملی تایوان، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته داروشناسی- سم شناسی، رتبه 114 را از میان 297 دانشگاه سراسر جهان درهمین این رشته کسب کرد. لازم به ذکر است دانشگاه هاروارد، دانشگاه تورنتو، و دانشگاه کارولینای شمالی حائز رتبه اول تا سوم هستند. اطلاعات بیشتر

این گزارش که بر اساس بانک اطلاعاتی (Essential Science Indicator (ESI اعلام شده است، در ابتدا 700 موسسه برتر علمی-پژوهشی از میان مجموع 4000 موسسه  موجود در پایگاه، بر اساس تعداد مقالات و تعداد استنادات انتخاب شده، سپس بر اساس شاخصهایی که از پایگاههای ISI, JCR, WOS, SCI  استخراج شده است، عملکرد دانشگاهها بررسی شده و پس از طی فرایند محاسباتی، لیست نهایی گزارش شده است. مطالعه بیشتر در مورد روش شناسی