جلسه ژورنال کلاب این هفته: مولتیپل اسکلروزیس

جلسه ژورنال کلاب این هفته با حضور دو دانشجوی داروسازی خارجی عضو انجمن International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) از کشورهای الجزایر و آلمان و یک مهمان داروساز از انگلیس و با حضور دانشجویان تخصصی مرکز برگزار شد. در این نشست دانشجوی تخصصی مرکز فهیم مقبول پیرامون موضوع مولتیپل اسکلروزیس صحبت کرد و موضوع به بحث گذاشته شد. توصیف مراحل ابتدایی بیماری، مکانیسم آن بر روی اندام ها، علائم بیماری، تغییرات مارکرهای سلولی و مولکولی، درمان های دارویی موجود و همچنین میزان شیوع آن در کشورهای آسیایی، اروپایی، و آمریکایی از موارد مطرح شده در این سمینار بود. قابل ذکر است ژورنال کلاب های مرکز به زبان انگلیسی برگزار می شوند.