معرفی پنج محقق برتر ایرانی در رشته مهندسی/ ایران در جمع 20 کشور برتر رتبه بندی اسکوپوس

به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پنج پژوهشگر برتر رشته مهندسی به ترتیب عبارت اند از داوود دومیری گنجی، استاد گروه مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مهدی دهقان، استاد ریاضیات کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، محمد علی شکرگزار، استاد بانک سلولی ایران و ریاض خراط، استاد دانشگاه صنعتی نفت.

مطالعه کامل خبر