دیدار ناشر Biomed Central و Springer Open با مجله دارو و دو نشریه دیگر دانشگاه

تیم نمایندگان Biomed Central و Springer Open که پیرامون مذاکرت علمی با مدیران و سردبیران موضوعی سه نشریه تحت پوشش خود، Daru Journal of Pharmaceutical Sciences، Journal of Sciences and metabolic Disorders، و Journal of Environmental Health Sciences and Engineering در ایران حضور پیدا کرده بودند، روز دوشنبه 93/06/31 در محل سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری با هم دیدار کردند. در این جلسه که توسط واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه ترتیب داده شده بود، سردبیران این سه نشریه و تیم آنها به بیان نکات و مسائل موجود پرداخته و هر دو در جهت بهبود سیستم راهکارهایی ارائه دادند. همچنین در این سمینار علمی دکتر استفان بوش در مورد راههای ارتقای علمی و دکتر محمد عبداللهی در مورد اخلاق در انتشارات صحبت کردند.