ایران دارای رتبه 19 در تولید رشته شیمی/ آمار مقالات و رتبه 10 کشور

به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، در پایگاه ESI ایران از نظر تولید علم در جایگاه ممتازی قرار دارد و در تعدادی از رشته های موضوعی در بین کشورهای تولید کننده علم رتبه ی در خور توجهی را به دست آورده است.

مطالعه کامل خبر