8/28/2017

Image
کارگاه تکنیکهای فیتوکمیکال 3 در مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزار شد

این کارگاه سه روزه در تاریخهای 25 تیرماه، 1 و 8 مرداد ماه سال 96 با حضور جمعی از ثبت نام کنندگان و با تدریس دکتر پریسا سرخیل، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزار شد. پوستر کارگاه