The PSRC of the Tehran University of Medical Sciences

The PSRC of the Tehran University of Medical Sciences (TUMS) was established in mid 2003. The PSRC tries to spread interest in research among students, to recruit and support researchers at all academic levels, to conduct both fundamental and applied (practical) researches in different fields of pharmaceutical sciences, and to promote research methods and training. The center's present activity is mainly focused on research in different fields ...

Read more »

Latest News   Archive

...

مرکز تحقیقات علوم دارویی کارگاه اخلاق حرفه ای در تحقیقات علوم دارویی برگزار می کند

زمان: 25 آذر 1396

مکان: تالار رازی- دانشکده داروسازی

لطفا جهت ثبت نام به مرکز تحقیقات علوم دارویی مراجعه فرمایید.
 

...

تشکیل کمیته اخلاق مرکز- آبان 96

جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات علوم دارویی با حضور اعضای محترم کمیته در تاریخ 21 آبان ماه 1396 برگزار شد. در این جلسه تعدادی طرح پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و در مورد آنها تصمیم گیری شد. نکات حقوقی پیرامون طرحهای کازآزمایی بالینی، برگزاری کارگاه اخلاق، وجود برخی مشکلات سیستم از دیگر موضوعات مورد بحث این جلسه بود.

...

سومین همایش ملی فناوری سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار شد

 این همایش با سخنرانی افراد و اساتیدی که تجربیاتی مفید در حوزه فناوری سلامت و خلق ثروت در کشور و دانشگاه دارند و همچنین با حضور میهمانی از کشور کره جنوبی برگزار شد.

دانشجویان دکترای تخصصی مرکز تحقیقات علوم دارویی در این همایش حضوری فعال داشتند.

...

مدرسه ای که به نام بلند دکتر عباس شفیعی ساخته شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت غذا و دارو، مدرسه ای که به نام بلند دکتر عباس شفیعی ساخته شده در روستای عبدالجبار در هفتاد کیلومتری شهرستان تبریز نزدیک شهر ورزقان در میان کوههایی دور و نقطه ای سردسیر واقع است، زلزله سال 91  ورزقان آن را کاملا ویران کرد و دانش آموزان در یک کانکس فلزی مشغول تحصیل بودند، به قسمی که در زمستان ها برای حفاظت خویش از سرما در کلاس به دور خود پتو میکشیدند، این دبستان به همت ۴۵ دانشجو و فارغ التحصیل دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و تعدادی از ارادتمندان ساحت فرهنگ و اندیشه این مرز و بوم در طی 6 ماه به مساحت نود متر مربع با استانداردها مهندسی روز  ساخته و در 22 آبان 96 به طور رسمی تحویل اداره آموزش و پرورش منطقه خواجه شد.
توضیح اینکه از اول مهرماه 96 دانش آموزان در همین مدرسه مستقر بودند، از طرفی رییس آموزش و پرورش خواجه وقتی که شور و اشتیاق و همدلی این فرهیختگان را دید و با نام بزرگ دکتر عباس شفیعی مانوس شد یک دبیرستان را نیز به نام بلند ایشان مزین کرد تا دانش اموزان این دو‌مدرسه دنباله رو راه این دانشمند گرانقدر باشند.
«درست سی سال پیش، آن هنگام که جوان و جویا به دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل راه یافتیم، بزرگا  مردی که تو بودی ، دستان مارا که از تمنا و سرگشتگی پر بود در دستان توانمند خود گرفتی و ما را به دور دست ها رهنمون کردی، فروتنی زمین، شفقت آفتاب و سخاوت دریا در کنار استواری کوهها و ناکرانمدی  فرداها ، همه و همه را در تو یافتیم ،ای  دور گشته از دیاران  همچنان در یاد یاران جاودانه ای. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر          یادگاری که در این گنبد دوار بماند
نه که رفته باشی ، گویا تو در همه این سالها در محل تلاقی ارباب معرفت این دیار ماندی. تا آنان که می آیند را بیاموزی ، آنان که رفته اند را سفارش کنی که چون نسیم خنکای  جان خود را به کام  مردمان حاجتمند  این دیار بچشانند، و اینگونه بود که ما همچون حواریون یک مسیح در کنار آن جان شیفته مشق عشق کردیم تا جان گرفتیم و دوباره  در ایران بزرگ منتشر شدیم ، اما این بار با رهتوشه ای که تو با جانمان آمیختی.
و حال بعد از سی سال ، تصمیم گرفتیم مشق نام لیلی کنیم و خاطر خود را تسلی بخشیم؛ قلمی از همت برداشتیم و سازه ای از اندیشه پی افکنیدیم؛ تا مدرسه ای بسازیم ، که بر سر در ورودی آن ، نام تو نقش گیرد.
و چه خوشتر که این کار در آن خاک بلاخیزی، باشد که دست هراس افزای زلزله ، آن سرزمین را در نوردیده باشد.
پس آنگاه گروهی از پروردگان اندیشه تو به همراه تعدادی از ارادتمندان ساحت دانش و فرهنگ این دیار به یکدیگر ساختیم تا نقشی به یاد تو بیافرینیم،  تا رنگ اندوه را از آن روستای، مصیبت زده بستریم،تا بعد از این هر روز نامت ، در ذهن و جان کودکان و نوجوانانی باشد.
که تو با تمام وجود دوست می داشتی و به آنها حرمت می نهادی  و به آنها ثمره جانت را می آموختی؛ دکتر عباس شفیعی عزیز: نامت هنوز ورد زبانهاست.»
متن: دكتر ناصر صداقت زاده، دكتر بهزاد محيط مافي

Journal Clubs

 • ...

  Point of care devices in health car

  On 23rd October 2017, in journal club meeting the topic” Point of care devices in health care” was discussed. Point-of-care testing (POCT) is a laboratory-medicine discipline that is evolving rapidly in analytical scope and clinical application. The presenter first described the state of the art of medical-laboratory tests that can be performed near the patient. At present, POCT ranges from basic blood-glucose measurement to complex viscoelastic coagulation assays. POCT shortens the time to clinical decision-making about additional testing or therapy, as delays are no longer caused by transport and preparation of clinical samples, and biochemical-test results are rapidly available at the point of care. Improved medical outcome and lower costs may ensue.

 • ...

  PCOS and environmental toxicants

  On 30th October 2017, in journal club meeting the topic, “PCOS and environmental toxicants”, was discussed.  There is a close association between exposure to environmental toxicants and onset of polycystic ovarian syndrome in women. Environmental chemicals such as bisphenol A (BPA), phthalates, dioxins, pesticides, air pollution, fracking chemicals, triclosan, and parabens may affect fertility parameters in women. Although many studies reported that the selected exposures are associated with adverse fertility outcomes, several studies reported null associations. Still, future studies are needed to better elucidate the associations and potential mechanisms between these environmental chemicals and fertility outcomes in women.

 • ...

  Sepsis and Gene Polymorphisms

  Sepsis  and Gene Polymorphisms was discussed in 11/6/2017 meeting.
  Sepsis is a systemic inflammatory response syndrome arising from infection. In various settings, mortality rates of patients suffering from sepsis have reached 20–70% . Sepsis-related polymorphism studies have most commonly focused on one or more polymorphisms for specific genes whose protein products are elements of biologic pathways implicated in sepsis. During the past 15 years, approximately 10 million polymorphisms have been identified in the human genome. Studies designed to investigate numerous polymorphisms make use of novel technologies such as DNA microarrays. Polymorphisms of many inflammatory cytokine gene and innate immunity pathways has been shown to play a large role in determining susceptibility to outcome of  complex disease like sepsis. Examination of the association between genetic polymorphisms and sepsis promises to provide clinicians with new tools to evaluate prognosis and aggressively in treating high risk persons and to avoid the use of therapies with adverse effects in treating low risk persons.

 • ...

  Stem cells and their use in neurodevelopmental therapies

  20th November 2017, in the journal club meeting the topic, “Stem cells and their use in neurodevelopmental therapies”, was discussed. In the recent years, it has become more evident that the developing and even the adult mammalian central nervous system contains a population of undifferentiated, multipotent cell precursors, neural stem cells, the elastic properties of which might be of advantage for the design of more effective therapies for many neurological diseases. In the presentation, the recent progress in establishing rodent and human clonal neural stem cell lines was highlighted and also their biological properties, and how these cells can be utilized to a correct variety of defects, with prospects for the near future to harness their behavior for neural stem cell-based treatment of diseases in humans.