12/16/2017

زهرا بایرامی برگزیده بخش پوستر اولین همایش فارماکوگنوزی ایران شد

Read More

  12/9/2017

دکتر بعیری برگزیده بخش پژوهشی در چهارمین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا

Read More

  11/29/2017

دکتر محسن امینی و شکوفه حسنی برگزیدگان جذب منابع مالی در جشنواره فناوری سلامت

Read More

  11/28/2017

کارگاه طراحی آزمایش در کروماتوگرافی (1) برگزار شد

Read More

  11/20/2017

مدرسه ای که به نام بلند دکتر عباس شفیعی ساخته شد

Read More

  11/18/2017

سومین همایش ملی فناوری سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار شد

Read More

  11/13/2017

تشکیل کمیته اخلاق مرکز- آبان 96

Read More

  11/8/2017

مرکز تحقیقات علوم دارویی کارگاه اخلاق حرفه ای در تحقیقات علوم دارویی برگزار می کند

Read More