11/6/2017

بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

Read More

  11/1/2017

برگزاری کارگاه طراحی آزمایش در کروماتوگرافی (I) در مرکز تحقیقات علوم دارویی

Read More

  10/23/2017

Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2018-19

Read More

  10/23/2017

جلسه شورای علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی- مهر ماه 1396

Read More

  10/23/2017

بازدید جمعی از دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی و دانشجویان بین الملل مرکز تحقیقات علوم دارویی از انستیتو پاستور ایران

Read More

  10/14/2017

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول راه اندازی و ایجاد کسب و کار دانش بنیان

Read More

  10/9/2017

ثبت نام در کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Read More

  10/7/2017

جوایز نوبل 2017 در رشته های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی- پزشکی، ادبیات، و صلح

Read More