دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

Image
خانم مریم بعیری دانشجوی دکترای تخصصی مرکز با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم بعیری دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم دارویی مرکز با عنوان "بررسی مکانیزم های سمیت سلولی و مولکولی موثر بر روند پیری سلولهای فیبروبلاست جنینی موش در تماس با سموم ارگانوفسفره در شرایط in vivo" به راهنمایی آقای دکتر محمد عبداللهی روز دوشنبه 95/12/14 درمحل کلاس تخصصی شماره سه دانشکده داروسازی برگزار شد. در این جلسه خانم بعیری- چهارمین دانشجوی دکترای تخصصی مرکز- با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد.